Fotosamling av djurarter

Det finns drygt 30000 djurarter i Sverige. Drygt 27000 av dessa är insekter och spindeldjur. Mitt mål är att fotografera så många av dessa som möjligt i fritt tillstånd vilket naturligtvis kommer att bli svårt för att inte säga omöjligt. Framför allt när det gäller fiskar. Huvudspåret är naturligtvis ändå att få så många däggdjur, fåglar och kräldjur som möjligt på bild. Det totala artantalet i landet uppgår till ca 320 vilket känns mer överkomligt. När det gäller insekter, spindeldjur och växter får jag helt enkelt försöka samla så många som möjligt. Däggdjur, fåglar och kräldjur...
Läs mer