Fotosamling av djurarter

Det finns drygt 30000 djurarter i Sverige. Drygt 27000 av dessa är insekter och spindeldjur. Mitt mål är att fotografera så många av dessa som möjligt i fritt tillstånd vilket naturligtvis kommer att bli svårt för att inte säga omöjligt. Framför allt när det gäller fiskar. Huvudspåret är naturligtvis ändå att få så många däggdjur, Läs mer…