Collection - Fjärilar och svärmare


Bengt Nordström

Att artbestämma fjärilar är inte det lättaste. Jag kan urskilja en blåvinge, en pärlemorfjäril eller en nätfjäril men för att bestämma underart behöver man nästan vara akademiskt utbildad för att kunna urskilja de ytterst små skillnaderna mellan underarter. Så med reservation för eventuella felbestämningar så presenteras härmed de arter jag lyckats föreviga.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20